piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku, imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Strona główna Mapa serwisu Kontakt
BIP
ESP
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
16ec2bg1 16ec2e01 16ec3041 16ec3481 16ec3f91 16ec6jb1 16h1lf01 1g3a4741
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd / REGON
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

REGON

 

Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin przeznaczona dla osób, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 roku.

Ta informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które, zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej, zamierzają w 2004 r. podjąć i wykonywać działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie inne osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu powołanej ustawy lub nie podlegające wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w 2004 r. składają wnioski RG-1, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, wyłącznie w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej

1 stycznia 2004 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej (PDG). Jest to ustawa, która powinna być dobrze znana każdemu, kto zamierza rozpocząć i wykonywać zarobkowo we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową lub w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Powołana ustawa, zmieniająca ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178) reguluje zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz związane z tym zadania administracji publicznej.

Istotną treścią nowelizacji PDG jest stworzenie możliwości wypełnienia i złożenia formularza – zgłoszenia do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej prowadzonego przez Prezesa GUS w systemie informatycznym o nazwie REGON, w urzędach miast/gmin właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urzędy gmin mają obowiązek przesłać złożony wniosek, w ciągu trzech dni od daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, do właściwego urzędu statystycznego w celu wpisania przedsiębiorcy do rejestru REGON.


Formularz ten ma symbol RG-1 i nosi nazwę: “Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem” i jest dostępny:

na stronie internetowej GUS po adresem www.stat.gov.pl
w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, Al. Niepodległości 208 
w urzędach statystycznych i ich oddziałach 
w urzędach miast/gmin. Wniosek mozna pobrac także z tej strony.
Niezależnie od możliwości złożenia wniosku RG-1 w urzędach miast/gmin, możliwe jest złożenie wniosku osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłanie pocztą.

Złożenie wniosku RG-1 osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale stwarza możliwość uzyskania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON “od ręki”; wydanie takiego zaświadczenia w oparciu o wniosek RG-1 przesłany przez urząd gminy musi, zgodnie z nowelizacją PDG, nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy.. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy.


Nowelizacja PDG stwarza możliwość złożenia w urzędzie miast/gmin tylko wniosku o pierwszy wpis do rejestr REGON, tj. o nadanie numeru identyfikacyjnego. Wnioski RG-1 o zmianę cech objętych wpisem do rejestru REGON lub RG-2 o skreślenie z rejestru nie mogą być składane w urzędach miast/gmin. Obowiązek składania wniosków o zmianę cech lub o skreślenie z rejestru nałożony jest na podmioty przez ustawę o statystyce publicznej i określa termin 14-tu dni od daty wystąpienia zdarzenia dotyczącego zmiany lub likwidacji podmiotu. Wnioski o zmianę cech objętych wpisem do rejestru REGON składa się w urzędzie statystycznym lub jego oddziale, albo przesyła pocztą.

Wnioski RG-1 o pierwszy wpis do rejestru dotyczą wpisu zarówno przedsiębiorcy jako takiego (w następstwie tego zgłoszenia wydawane jest zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym przedsiębiorcy) jak i jego jednostek lokalnych czyli miejsc prowadzenia działalności (w następstwie tych zgłoszeń wydawane są zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych jednostek lokalnych przedsiębiorcy).


Wniosek RG-1 jest dokumentem wejściowym do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr REGON. Niekompletne lub niepoprawne wypełnienie wniosku, zważywszy brak obowiązku sprawdzenia go przez urzędnika w gminie, uniemożliwi zarejestrowanie przedsiębiorcy w systemie i wydrukowania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Wówczas powstanie konieczność szukania kontaktu z podmiotem w celu wykonania przez niego korekty formularza, co może wydłużyć procedurę rejestracyjną.

--------------------------------------------------------------------------------

Materiał opracowała p. E. Kruk.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod nr tel.: (22) 608-38-07.

 Wniosek RG-1 (.pdf)

Załącznik do wniosku RG-1 (.pdf)

steszew steszew
Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel.: 61 819 71 20, email: urzadgminy@steszew.pl
NIP: 777-31-41-373, Regon: 631258520
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x