piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku, imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Strona główna Mapa serwisu Kontakt
BIP
ESP
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
16ec2bg1 16ec2e01 16ec3041 16ec3481 16ec3f91 16ec6jb1 16h1lf01 1g3a4741
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd / Formularze / Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Sprawę załatwia:
Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi, pokój nr 1, tel. 618 197 125

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami.

Załączniki do zgłoszenia:

mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków,
kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków.

Forma załatwienia sprawy:

Wpis do rejestru ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków lub w przypadku sprzeciwu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do tut. Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Tryb odwołania:

Tylko w sytuacji, jeśli Burmistrz Gminy Stęszew sprzeciwi się eksploatacji tej instalacji w drodze decyzji. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie zwolnione jest z opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu  ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Przydomową oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia kiedy te informacje uległy zmianie.
Złożenie zgłoszenia może nastąpić za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.

Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (.docx)

steszew steszew
Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel.: 61 819 71 20, email: urzadgminy@steszew.pl
NIP: 777-31-41-373, Regon: 631258520
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x