piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku, imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Strona główna Mapa serwisu Kontakt
BIP
ESP
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
16ec2bg1 16ec2e01 16ec3041 16ec3481 16ec3f91 16ec6jb1 16h1lf01 1g3a4741
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / LEADER / LEADER
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

LEADER

 

L E A D E R

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyodrębnione zostały główne jego cele:

 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzacje.
 2. Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalna gospodarkę ziemią.
 3. Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Każdemu z celów głównych polityki odpowiada oś priorytetowa, obejmująca odpowiednie instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich:
 • oś priorytetowa 1 - gospodarcza - wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
 • oś priorytetowa 2 - środowiskowa - zrównoważone gospodarowanie zasobami gruntów rolnych i leśnych,
 • oś priorytetowa 3 - społeczna - dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

Dodatkowo wyodrębniono tzw. Inicjatywę LEADER w celu wzmocnienia inicjatywy oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji społeczności obszarów wiejskich. Inicjatywa LEADER tworzy oś priorytetową 4, której zakres realizacji powinien głównie bazować na działaniach zdefiniowanych w ramach poszczególnych 3 osi priorytetowych.

Nazwa inicjatywy wbrew pozorom nie wywodzi się od słowa „lider”, lecz od akronimu pełnej nazwy w języku francuskim, która brzmi:” Liaisons Entre Actions de Development de l`EconomieRurale” (Związki pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego wsi).

Uzasadniona sława i pozytywne nastawienie społeczeństw zachodniej Europy do programu LEADER wynikają przede wszystkim z innowacyjnego, wręcz eksperymentalnego charakteru tego programu przejawiającego się przede wszystkim w odmiennym podejściu do prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc z LEADER-a przeznaczona jest bowiem na oddolne tworzenie i realizację strategii rozwoju danego obszaru, a nie na konkretne projekty, których temat jest z góry narzucony, tak jak w przypadku Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W praktyce wygląda to tak, że lokalna społeczność (o ile zorganizuje się i wyłoni swoją reprezentację) dostaje do dyspozycji pulę środków finansowych (tzw. Grant globalny), którą może swobodnie rozporządzać, wykorzystując przyznane środki na sfinansowanie rozmaitych działań służących zrealizowaniu przyjętej wcześniej strategii. W takim podejściu kluczową rolę odgrywa właśnie lokalna społeczność i to od niej zależy prawie wszystko, zarówno na etapie wyznaczania celów rozwoju, jak również programowania działań i ich realizacji.

Cechy LEADER-a:

 • Podejście lokalne - wsparcie udzielane jest na zasadzie terytorialnej, a nie sektorowej - pomoc w formie grantu globlanego otrzymuje określone terytorium.
 • Podejście oddolne - sposób podejmowania decyzji jest oparty na zaangażowaniu i uczestnictwie mieszkańców.
 • Podejście partnerskie - Lokalna Grupa Działania - grupa prywatnych i publicznych uczestników działających jako partnerzy, pracująca nad formułowaniem strategii i planu działań.
 • Innowacyjność - strategia rozwoju opracowana przez LGD i podejmowane przez nią działania muszą cechować się innowacyjnością.
 • Zintegrowane podejście - działania i projekty realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju muszą być powiązane i koordynowane jako spójna całość, prowadząc do osiągnięcia celów określonych w strategii.
 • Wymiana doświadczeń - wszystkie LGD są zobowiązane aktywnie uczestniczyć w sieci powiązań, wymiany doświadczeń i współpracy tworzonej w ramach Programu LEADER, zarówno w skali kraju, jak i miedzynarodowej.

Niezbędnym i podstawowym warunkiem, aby lokalne środowiska mogły skorzystać z pieniędzy przewidzianych w ramach LEADER-a jest stworzenie lokalnego partnerstwa. W przypadku polskiego LEADER-a partnerstwo (Lokalna Grupa Działania) będące reprezentacją społeczności zamieszkującej dane terytorium musi być ciałem posiadającym osobowość prawną, utworzonym przez przedstawicieli miejscowych instytucji i organizacji wywodzących się z trzech różnych sektorów:

 1. sektora publicznego, czyli instytucji reprezentujących administrację rządową i samorządową.
 2. sektora społecznego (pozarządowego), do którego zalicza się organizacje zaangażowane w rozwiązywanie spraw społecznych, zatrudnienia, jakości życia, itp. 
 3. sektora ekonomicznego, do którego zalicza się podmioty gospodarcze (firmy, godpodarstwa rolne) oraz organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze i działające w ich interesie. 

W oparciu o posiadane zasoby oraz zidentyfikowane potrzeby i plany każdego z sektorów, LGD musi wypracować Lokalną Strategię Rozwoju dla swojego terytorium. Strategia ta musi mieć jednak charakter innowacyjny i posiadać „motyw wiodący”, którym powinien być co najmniej jeden z tematów zaproponowanych przez Komisję Europejską, np. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

 

steszew steszew
Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel.: 61 819 71 20, email: urzadgminy@steszew.pl
NIP: 777-31-41-373, Regon: 631258520
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x